Softver za lokalne poreske administracije – SLPA
10. marta 2017.
INFOTECH 2017 Međunarodna Konferencija i Izložba
5. juna 2017.

Započet Projekat izgradnje SISTEMA OBNOVLJIVE ENERGIJE NA STADIONU „RAJKO MITIĆ“

Polovinom marta 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji i finansiranju čime je zvanično započeta realizacija Projekta IZGRADNJA ENERGETSKIH KAPACITETA NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA POTREBE CRVENE ZVEZDE NA STADIONU „RAJKO MITIĆ“.

Potpisnici Memoranduma su: ECO ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH – ABTEILUNG ECO SOUTH EAST, Deutschland sa jedne strane i SD CRVENA ZVEZDA/FK CRVENA ZVEZDA sa druge strane.

U okviru Projekta će se u roku od godinu dana izgraditi Solarna elektrana kapaciteta 2MW i Toplotni sistema geotermalne energije kapaciteta oko 1,5MW.

Finansiranje Projekta će biti realizovano iz sredstava koje će obezbediti ECO ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH, u visini od približno 2,5 miliona EUR. Rok otplate beskamatnog kredita koji će obezbediti investitor će biti 25 godina, koliko je tehnička garancija na projekat. Realan rok otplate investicije je najduže 9 godina, što znači da će vlasnik sistema FK Crvena Zvezda praktično tokom perioda otplate kredita imati zaradu na proizvodnji energije, koja je viša od 50% od ukupne proizvodne vrednosti.

Projektom će do konačne otplate investicije upravljati KEY4S Tim stručnjaka, a izvođač radova na izgradnji sistema će biti Envidome doo Srbija.

Realizacijom projekta Stadion „Rajko Mitić“ će biti svrstan u prvu kategoriju stadiona u Evropi i ispunjavaće sve uslove za organizaciju sportskih događaja u budućnosti obzirom da će biti ispunjenjen jedan od osnovnih uslova, a to je grejanje terena u zimskom periodu.

Sa druge strane realizacija projekta će dovesti do finansijske stabilizacije poslovanja SD i FK Crvena Zvezda u dužem vremenskom periodu i svakako će se povećati upotrebna vrednost sportskog kompleksa obzirom da će od početka eksploatacije sistem biti u vlasništvu SD i FK Crvena Zvezda.