10. marta 2017.

Započet Projekat izgradnje SISTEMA OBNOVLJIVE ENERGIJE NA STADIONU „RAJKO MITIĆ“

Polovinom marta 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji i finansiranju čime je zvanično započeta realizacija Projekta IZGRADNJA ENERGETSKIH KAPACITETA NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA […]
10. marta 2017.

Softver za lokalne poreske administracije – SLPA

Naš Tim stručnjaka je razvio novo softversko rešenje za administriranje Poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda. Sve ovo je već najavljeno na konferenciji SMART […]
10. marta 2017.

Realizovan projekat SOFTVER ZA LOKALNE ADMINISTRACIJE – SLA

Naš Tim stručnjaka je u poslednjih godinu dana radio na razvoju softverskog paketa za Lokalne administracije – SLA koji je uspešno realizovan početkon 2017. godine. Projekat […]