Realizovan projekat SOFTVER ZA LOKALNE ADMINISTRACIJE – SLA
10. marta 2017.
Započet Projekat izgradnje SISTEMA OBNOVLJIVE ENERGIJE NA STADIONU „RAJKO MITIĆ“
10. marta 2017.

Softver za lokalne poreske administracije – SLPA

Naš Tim stručnjaka je razvio novo softversko rešenje za administriranje Poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda. Sve ovo je već najavljeno na konferenciji SMART E-GOVERNMENT 2016 koja je održana krajem oktobra 2016. godine u Beogradu, a objavljeno je zvanično u emisiji RTS – Šta su sve tehnologije uradile za nas: Državna uprava i digitalne transformacije.

Korisnici našeg SLPA je nekoliko Opštinskih i Gradskih uprava u Republici Srbiji. Ono što naš softver odlikuje i što je prednost u odnosu na postojeća rešenja je svakako jednostavnije korišćenje i brzo prilagođavanje zakonskim izmenama, a takođe i štampanje rešenja sa kovertama i povratnicama.

U lokalnim upravama koje koriste naš SLPA građani imaju mogućnost elektronskog uvida u stanje na poreskim računima lokalnih prihoda preko Portala za elektronske usluge lokalnih uprava. U narednim fazama razvoja stanje će moći da se dobije i putem SMS poruke.

Instalaciju Demo verzije našeg SLPA možete jednostavno preuzeti, instalirati i testirati u periodu od 30 dana.

Obuka zaposlenih u Lokalnim upravama za korišćenje softvera je olakšana obzirom da posedujemo i video Korisničko uputstvo za naš SLPA.