Softver za Lokalne Administracije (SLA)

Naš Tim stručnjaka sa svojim Partnerima je razvio paket Softvera za Lokalne administracije (SLA), koji omogućava automatizaciju i racionalizaciju poslovnih procesa i povećava efikasnost rada lokalnih uprava, kroz jednostavno i centralizovano upravljanje podacima, planiranje i izveštavanje u realnom vremenu.

1. Softver za Finansije i Računovodstvo (SFR)

sla01

Softver za finansije i računovodstvo (SFR) pokriva finansijko i materijalno računovodstvo, upravljanje finansijama, osnovna sredstva, kadrovsku evidenciju, obračun zarada, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, finansijko izveštavanje i elektronska plaćanja.

2. Softver za Lokalnu Poresku Administraciju (SLPA)

sla02

Softver za lokalnu poresku administraciju je usklađen sa izmenama zakona, opštinskih odluka i potrebama korisnika. Potpuno pokriva proces kreiranja, štampanja i distribucije rešenja. Građanima je omogućeno da elektronski, kroz portal eUprave (Portal ELA) imaju uvid u stanje svojih poreskih obaveza.

Video tutorijal možete videti ovde.

3. Elektronska Pisarnica (ePisarnica)

sla03

Osnovna namena softvera ePisarnica je praćenje toka rada sa predmetom, od trenutka njegovog nastajanja pa do trenutka njegovog izlučivanja (fizičkog uništavanja). ePisarnica omogućava skeniranje akata i njihovo čuvanje u elektronskoj formi i podržava OCR skeniranje, kao i integraciju sa drugim softverskim sistemima i modulima (GIS sistemi, ERP sistemi ili drugi sistemi za koje postoji potreba povezivanja sa ePisarnica sistemom).

4. Dokument menadžment Sistem (DMS)

sla-04

Dokument Menadžment Sistem (DMS) je softver za formiranje elektronskih arhiva dokumenata, upravljanje poslovnim procesima i integraciju softvera za Pisarnicu i Matične evidencije u jedinstveni Poslovno informacioni sistem Opštinske/Gradske uprave.

5. Softver za Elektronske sednice Skupštine (eSkupština)

sla-05

Softver za elektronske sednice Skupštine (eSkupština) je sastavni deo Dokument Menadžment Sistema (DMS). Osnovna namena softvera je da se formiraju elektronske arhive dokumenata koji se koriste u pripremi i toku sednica Skupštine, da se upravlja kretanjem dokumenata i da se smanje troškovi distribucije dokumenata koji se koriste u ovu svrhu. Postoji potpuna integracija ovog modula sa DMS sistemom.

6. Softver za zaštitu i bezbednost podataka

datasecurity-lead-image-practice-page_1

Softver za zaštitu i bezbednost podataka je osnovni sistemski softver koji će obezbediti uslove za kvalitetno i bezbedno funkcionisanje SLA sistema. Da bi se obezbedila zaštita podataka i aplikativnog softvera potrebno je implementirati jedinstveni sistem zaštite i bezbednosti podataka za sve SLA korisnike.

7. Portal za pružanje elektronskih usluga građanima – eUprava (Portal ELA)

sla-07

U cilju obezbeđenja dodatnih usluga za građane, Key4S je razvio Portal za elektronske lokalne administracije (Portal ELA), koji omogućava elektronske usluge za građane:

1. Elektronske matične evidencije (e-Matične knjige)
2. Prijava i rešavanje komunalnih problema (e-Tiketing sistem)
3. Uvid i pregled poreskih zaduženja građana sa SMS obaveštenjima (e-Porezi)
4. Uvid u birački spisak sa SMS obaveštenjima (e-Birački spisak)

KORISNICI SLA modula su više od 30 opštinskih i gradskih Uprava na teritoriji Srbije.

SLA moduli se nabavljaju kupovinom i plaćanjem godišnje licence (plaćanje na mesečnom nivou), a implementacija se naplaćuje za module za koje je potrebno nabaviti licence za sistemski i razvojni softver. U godišnju licencu je uključena podrška, unapređenje i izmene softvera (nove verzije), kao i redovno održavanje; pri čemu ne postoje dodatni troškovi van cene koštanja godišnje licence.

Ugovori se potpisuju na tri godine, što je minimalni period korišćenja softvera.

Obuka za korišćenje modula SLA informacionog sistema se podrazumeva i uračunata je u cenu implementacije.

 

PODRŠKU za Korisnike SLA obezbeđuje više od 50 Partnerskih firmi na teritoriji Srbije.

Partneri

Klijenti

·         PIS – Pisarnica          

·         MK – Matične knjige

·         WEBMK – WEB modul matičnih knjiga

·         SLPA – Softver za lokalnu poresku administraciju

·         SIP – Softver internet prezentacija

·         SFR – Softver za finansije i računovodstvo