Softver za lokalne poreske administracije – SLPA
10. marta 2017.

Realizovan projekat SOFTVER ZA LOKALNE ADMINISTRACIJE – SLA

Naš Tim stručnjaka je u poslednjih godinu dana radio na razvoju softverskog paketa za Lokalne administracije – SLA koji je uspešno realizovan početkon 2017. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa partnerskim firmama i poznatim svetskim proizvođačima softvera čiji smo mi distributeri na regionalnom tržištu.

Naš softverski paket SLA omogućava automatizaciju i racionalizaciju poslovnih procesa i povećava efikasnost rada Lokalnih uprava, kroz jednostavno i centralizovano upravljanje podacima, planiranje i izveštavanje u realnom vremenu, a moduli su:

  • Softver za Finansije i Računovodstvo (SFR)
  • Softver za Lokalnu Poresku Administraciju (SLPA)
  • Elektronska Pisarnica (ePisarnica)
  • Dokument menadžment Sistem (DMS)
  • Softver za Elektronske sednice Skupštine (eSkupština)
  • Softver za zaštitu i bezbednost podataka
  • Portal za pružanje elektronskih usluga građanima – eUprava (Portal ELA).

 

Korisnici pojedinih modula SLA su preko 30 Opštinskih i Gradskih uprava u Republici Srbiji. Ono što naš softver odlikuje i što je prednost u odnosu na postojeća rešenja je svakako jednostavnije korišćenje i brzo prilagođavanje zakonskim izmenama, a takođe i podrška koju pruža naša partnerska mreža koju čine preko 50 partnerskih firmi na teritoriji Srbije.

***FLAJER .PDF za preuzimanje