Izgradnja prve elektrane na biomasu sa peletanom u Srbiji -regionalni projekat “Key4S” i “Serbia consulting” firme
21. avgusta 2017.
PRITISNI ENTER ZA BUDUĆNOST
16. maja 2018.

PRIPREMA FADN AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU – NACIONALNA RADNA GRUPA ZA FADN SISTEM

Kompanija Key4S je od decembra meseca prošle godine počela sa održavanjem FADN sistema.

U okviru redovnih aktivnosti FADN sistema 26. decembra  2017. godine, u prostorijama Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, održan je završni radni sastanak članova Nacionalne radne grupe za FADN sistem.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski, predstavnici Regionalnih koordinacionih tela dr Slavica Čolić i Julkica Simić, predstavnici  PSS službi Ljiljana Maletić i Goran Jurlina, Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu Radojica Sarić i Biljana Grujić i predstavnici kompanije Key4S-a IT ekspert Tomislav Prokić i direktor Darko Ivanović.