Konsalting

Konsalting usluge koje pružamo su zasnovane na savremenim trendovima i dobrim praksama, a takođe i na prethodnim iskustvima koje naš Tim eksperata poseduje, što je naša glavna komparativna prednost na tržištu.

Usluge koje pružamo obezbeđuju stručnu pomoć i potporu u poslovanju naših klijenata, a zasnovane su na integrisanom modelu koji predstavlja kombinaciju sledećih segmenata:

Razvojni konsalting

kons01

Razvojni konsalting primenjujemo kod klijenata koji imaju potrebu za upravljanjem promenama, sa ciljem ostvarenja maksimalnih efekata pri unapređenju poslovanja i postizanja tržišne konkurentnosti. Na ovaj način omogućavamo unapređenje i razvoj poslovanja, primenom najbolje prakse i sprovođenjem sledećih aktivnosti:

 • Analiza potreba klijenata i predlaganje najboljih razvojnih rešenja
 • Implementacija razvojnih rešenja kroz uspostavljanje poslovnih procesa
 • Implementacija savremenih tehnologija, kao podrške poslovanju

Menadžment konsalting

kons02

Menadžment konsalting primenjujemo kod klijenata kao podršku menadžmentu pri kontinuiranom poboljšanju i optimizaciji poslovnih procesa, a takođe u cilju kontinuiraniog preispitivanja i usmeravanja poslovne strategije. Našim klijentima pomažemo u upravljanju poslonim procesima, a tom smislu im pružamo sledeće konsultantske usluge:

 • Poslovno planiranje na strateškom, taktičkom i operativnom nivou
 • Unapređenje i optimizacija poslovne organizacije
 • Identifikacija, analiza i otklanjanje poslovnih rizika

Finansijski i Poreski konsalting

kons03

Finansijski i Poreski konsalting pružamo klijentima na osnovu iskustva našeg Tima stručnjaka iz oblasti finansija i poreza, kako na lokalnom tržištu, tako i vezano za globalne trendove u ovoj oblasti. Osnovni ciljevi i rezultati koji ostvarujemo su pre svega povećanje dobiti iz poslovanja, zatim optimizacija poslovnih i poreskih troškova, kroz sledeće usluge:

 • Finansijska analiza poslovanja
 • Finansijsko planiranje
 • Investiciono planiranje
 • Praćenje novčanih i finansijskih tokova
 • Poresko savetovanje i poreska optimizacija

Marketing konsalting

kons04

Marketing konsalting pružamo klijentima kojima je potrebno kvalitetno tržišno pozicioniranje i usmeravanje ka željenom segmentu tržišta. Naš Tim stručnjaka nudi praktična rešenja za sve klijente kojima je potrebno kvalitetno planiranje i realizacija tržišnog delovanja, kroz sledeće usluge:

 • Analiza i praćenje tržišnih kretanja
 • Istraživanje tržišta i analiza konkurentnosti
 • Optimizacija marketinške strategije
 • Unapređenje poslovne mreže
 • Razvoj novih proizvoda
 • Akvizicija i segmentacija klijenata
 • Unapređenje prodaje

„In House“ konsalting

kons05

„In House“ konsalting pružamo klijentima u slučajevima kada je potrebno uspostaviti poslovanje, nakon realizacije razvojnih projekata, a takođe stvoriti poslovni i stručni kapacitet u okviru organizacije. Naš Tim stručnjaka, u ugovorenom vremenskom periodu, upravlja poslovanjem klijenta u ulozi takozvanog „profesionalnog menadžmenta“, a sve do uspostavljanja optimalnog poslovnog kapaciteta. Oblasti konsaltinga u okviru kojih pružamo usluge su:

 • Projektni menadžment
 • Upravljanje znanjem i transfer tehnologija
 • Poslovno, marketinško i finansijsko planiranje
 • Upravljanje poslovnim i tržišnim rizicima
 • Upravljanje odnosima sa klijentima
 • Kontrola i analiza poslovanja
 • Poslovna komunikacija

Logistički konsalting

kons06

Logistički konsalting pružamo domaćim kompanijama koje žele da prošire svoje poslovanje u zemljama Evrope i Evropske unije, kao i kompanijama iz Evropske unije koje žele da posluju na teritoriji Balkana. Naš Tim stručnjaka zainteresovanim klijentima pruža sledeće servisne usluge:

 • Otvaranje predstavništva naših, kao i kompanija iz regiona u zemljama EU
 • Otvaranje novih kompanija za naše, kao i za državljane iz regiona u Norveškoj i Estoniji
 • Servisiranje poslovanja kompanija čiji su vlasnici nerezidenti u Norveškoj i Estoniji
 • Servisiranje poslovanja kompanija iz EU koje posluju u Srbiji i regionu

Partneri

Klijenti